Trang chủ Blog HƯỚNG DẪN THANH TOÁN MUA GÓI HỌC VIET.E

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN MUA GÓI HỌC VIET.E

0

Thanh toán qua Inapp:

Hình thức này chỉ áp dụng khi người dùng có tài khoản thanh toán quốc tế, tài khoản Momo, tài khoản ZaloPay liên kết vào tài khoản App-Pay hoặc Google-Pay, …Trong trường hợp khác quý khách vui lòng lựa chọn hình thức thanh toán 2.

Quý khách đăng nhập vào app trên thiết bị, vào mục Phụ huynh -> Nhập mã phụ huynh -> Chọn Mua khóa học.

Tìm đến gói học muốn mua và nhấn nút ‘Mua’. Giao diện trên thiết bị sẽ hiển thị như sau:

Trên thiết bị Android: Nhấn chọn phương thức thanh toán thích hợp -> Chọn “Mua với 1 nhấn”.

Trên thiết bị IOS: Nhấn nút “Thanhtoán bằng TouchID” để tiếnhành thanh toán

=> Giao diện khi thanh toán thành công hiển thị như hình bên dưới:

Sau khi thanh toán thành công, gói học sẽ được cập nhật, lúc này Quý khách có thể mở các bài học có trong gói vừa mua.

Exit mobile version