024.6253.7666

vietco@vietco.edu.vn

Ba yếu tố cơ bản để nghe hiểu người bản xứ nói tiếng Anh

Ba yếu tố cơ bản để nghe hiểu người bản xứ nói tiếng Anh chính là từ vựng, cách phát âm và ngữ cảnh văn hóa.

1. Về từ vựng

Dù bạn đang ở trình độ giao tiếp căn bản hay thành thạo thì khi nghe người bản xứ nói tiếng Anh, sẽ có những từ bạn không nghe và không hiểu được. Vì vậy, từ vựng là chìa khóa đầu tiên và là yếu tố quan trọng nhất.

2. Phát âm

Yếu tố thứ hai giúp bạn theo kịp tốc độ nói của người bản ngữ là nối âm. Vì họ hay có xu hướng nối từ hoặc cắt xén câu từ.

Người bản ngữ sẽ có rất nhiều cách nối từ, để hiểu cách nói chuyện của họ rất khó. Nên người học tiếng Anh phải chú ý trọng âm của từ, câu hoặc phân biệt các từ viết liền. Ngoài việc học tập trong giáo trình, bạn cần tích cực lắng nghe tiếng Anh giao tiếp ngoài đời sống. Đồng thời cũng hiểu cách dùng và bắt chước cách nói chuyện của họ.

3. Ngữ cảnh văn hóa

Ngữ cảnh văn hóa là trở ngại cuối cùng để hiểu người bản ngữ. Thật khó để thông thạo một ngôn ngữ khi chưa hiểu hết khía cạnh văn hóa của ngôn ngữ đó.

Văn hóa có liên quan đến rất nhiều đến địa lý, phong tục tập quán, lịch sử, khiếu hài hước. Nhiều người bản xứ rất hay chơi chữ để biểu đạt ý nghĩa mà nếu không am hiểu đời sống văn hóa của họ, bạn sẽ không hiểu rõ họ đang muốn nói điều gì.

Bài trước
Bài tiếp theo
Exit mobile version