TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Để bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo vệ quyền lợi tác giả, VIETCO chỉ sử dụng những dữ liệu có bản quyền. Và các tài nguyên mà VIET.E cung cấp đều thuộc bản quyền và sở hữu của riêng VIETCO.

1. Bảo hộ thương mại:

Bảo hộ về tất cả tên gọi như sau:

– Tên tiếng Việt “Tiếng Anh Đồng hành”, tên tiếng Anh “The Companion English”, hình ảnh biểu tượng của ứng dụng.

– Tên ứng dụng “VIET.E”, “Tiếng Anh Đồng hành” dạy tiếng Anh trên thiết bị di động.

– Tên “chim sẻ Titi”, tên “chó Ken”, hình ảnh chim sẻ Titi và chú chó Ken và các đặc điểm nội dung của 2 nhân vật giải trí này.

– Tên Facebook: “Chim sẻ Titi”, “Ken thông thái” và nội dung đăng tải của 2 trang này.

2. Bảo hộ quyền tác giả:

– Bảo hộ quyền tác giả viết Kịch bản giáo dục cho phần mềm VIET.E.

– Hình thức thể hiện bộ nhân vật của phần mềm VIET.E:

+ Bảng đồ họa phân cảnh (storyboards).

+ Lời thoại, gồm nội dung lời thoại và âm thanh tiếng Anh của các phim hoạt hình (dialogue voices).

+ Biên tập âm nhạc và các đoạn nhạc phim (bản quyền sử dụng sau khi có xác nhận của Trung tâm bản quyền tác phẩm âm nhạc).

+ Các phim hoạt hình bài học.

+ Các phim hoạt cảnh (motions, chant/singing clips).

+ Các phim hoạt hình chức năng (diamonds, intro/out videos).

+ Chi tiết về 8 nhân vật cố chuyện của Tiếng Anh Đồng hành.

3. Bản quyền và sử dụng bản quyền:

– Tác giả tạo ra sản phẩm dịch vụ cùng với các cá nhân trực tiếp sáng tạo ra kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được đứng tên tác giả.

– Các bên tham gia sáng tác đã có cam kết rằng các tài liệu báo cáo và các tài liệu khác cung cấp cho VIETCO không vi phạm bản quyền hoặc quyền sở hữu trí tuệ của bất cứ cá nhân hoặc bên thứ ba nào.

– Bản quyền bảo vệ tác phẩm gốc hữu hình, ví dụ như ảnh trên cửa hàng trực tuyến.

– Chủ sở hữu bản quyền được phép độc quyền sao chép, trưng bày, phân phối, bán hoặc thực hiện các tác phẩm của mình hoặc tạo các tác phẩm phái sinh. Chủ sở hữu bản quyền kiểm soát cách sử dụng tác phẩm và những người khác cần xin phép nếu muốn sử dụng tác phẩm của họ. Nếu có người sử dụng tác phẩm có bản quyền mà không có sự cho phép của chủ sở hữu, người đó có thể đã vi phạm bản quyền.