EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Chi tiết gói học

Trọn gói E02

249.000

Mô tả gói học

Gói học dành cho học sinh lớp 2.

Gói học bao gồm 48 bài học:

(24 bài học trong năm học và 24 bài học hè)

Giảm giá đến hết ngày 30/6/2022.

Các gói học khác

Giá ưu đãi

449.000

Giá ưu đãi

249.000

Giá ưu đãi

249.000