EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Chi tiết gói học

Trọn gói E01

599.000

Mô tả gói học

Gói học dành cho học sinh lớp 1.

Gói học bao gồm 48 bài học:

(24 bài học trong năm học và 24 bài học hè).

Các gói học khác

Giá ưu đãi

599.000

Giá ưu đãi

599.000