EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Chi tiết gói học

Trọn gói học E01 + E02

449.000

Mô tả gói học

Combo bao gồm gói học lớp 1 và lớp 2.

Gồm 48 bài lớp 1 và 48 bài lớp 2.

Giảm giá đến hết ngày 30/06/2022.

Các gói học khác

Giá ưu đãi

449.000

Giá ưu đãi

249.000

Giá ưu đãi

249.000