EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Bảng giá các gói học

Bảng giá các gói học

Giá ưu đãi

449.000

Combo bao gồm gói học lớp 1 và lớp 2.

Gồm 48 bài lớp 1 và 48 bài lớp 2.

Giảm giá đến hết ngày 30/06/2022.

Giá ưu đãi

249.000

Gói học dành cho học sinh lớp 2.

Gói học bao gồm 48 bài học:

(24 bài học trong năm học và 24 bài học hè)

Giảm giá đến hết ngày 30/6/2022.

Giá ưu đãi

249.000

Gói học dành cho học sinh lớp 1.

Gói học bao gồm 48 bài học:

(24 bài học trong năm học và 24 bài học hè).

Giảm giá đến hết ngày 30/6/2022.