EnglishVietnamese
EnglishVietnamese

Chương trình hợp tác cùng vietco

Chính sách hợp tác

Sẵn sàng chia sẻ lợi nhuận cùng Cộng tác viên và Đại lý, chia sẻ cơ hội, chia sẻ lợi ích kinh doanh và đồng hành lâu dài, bền vững cùng Công tác viên và Đại lý;

Quan tâm, hỗ trợ Cộng tác viên và Đại lý cũng như có những hỗ trợ hợp tác nhằm nâng cao tính mật thiết giữa Nhà phân phối, Nhà sản xuất;

Bảo vệ tối đa cho Cộng tác viên và Đại lý trước những biến động của Thị trường;

Bảo vệ khách hàng cho Cộng tác viên và Đại lý, đảm bảo tính công bằng trên toàn bộ hệ thống phân phối;

Cùng Cộng tác viên và Đại lý mở rộng thị trường và mở rộng kênh phân phối.

  • Dựa theo doanh số cam kết hàng quý, Quý Cộng tác viên và Đại lý sẽ được tham gia chương trình chiết khấu trên doanh số bán hàng dành riêng cho Công tác viên và Đại lý.

    Khi đạt đủ doanh số bán hàng cam kết, Quý Cộng tác viên và Đại lý sẽ được hưởng khoản chiết khấu theo tỷ lệ đã thỏa thuận từ đầu quý.

    Chính sách CHIẾT KHẤU này độc lập và được tiến hành song song với các chương trình hỗ trợ hoặc thúc đẩy kinh doanh khác từ Nhà sản xuất/ Nhà phân phối cho Quý Cộng tác viên và Đại lý.

  • Giá mua hàng:

Căn cứ vào kết quả bán hàng và các cam kết hợp tác khác, Quý Cộng tác viên và Đại lý sẽ được hưởng chính sách giá dành cho cấp Công tác viên và Đại lý tương ứng.

Chính sách giá được xây dựng để đảm bảo tính cạnh tranh và lợi nhuận tối đa cho Quý Cộng tác viên và Đại lý trên thị trường.

Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối giảm giá bán, Quý Cộng tác viên và Đại lý được bảo vệ giá đối với những mặt hàng cùng loại theo đúng số lượng hàng, mã hàng của Cộng tác viên và Đại lý, được xác minh trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo giảm giá.

Trong trường hợp Nhà sản xuất/ Nhà phân phối tăng giá bán, Quý Cộng tác viên và Đại lý được thông báo trước tối thiểu trong vòng 45 tối đa 60 ngày để có chính sách bán hàng cho phù hợp.

  • Bảo vệ khách hàng cho Đại lý:

Các Cộng tác viên và Đại lý được khuyến khích mở rộng thị trường để gia tăng lượng khách hàng và để trở thành các Cộng tác viên và Đại lý lớn độc quyền phân phối tại các khu vực đã được quy hoạch trong hệ thống.

Các Cộng tác viên và Đại lý được cấp mã Công tác viên và Đại lý, mã này sẽ được các Cộng tác viên và Đại lý cung cấp cho các khách hàng của mình nhằm mục đích khi các khách hàng của Cộng tác viên và Đại lý tiếp xúc trực tiếp tới Nhà phân phối, Nhà phân phối sẽ yêu cầu khách hàng cấp mã nếu Mã khách hàng thuộc Cộng tác viên và Đại lý nào thì sẽ được Nhà phân phối chuyển khách hàng về cho Đại lý đó.

Trong trường hợp các khách hàng mua lẻ liên hệ trực tiếp với Nhà phân phối, sẽ được nhà phân phối giới thiệu về nơi Cộng tác viên và Đại lý có khu vực nơi khách hàng cư trú.

Nhà phân phối bảo vệ quyền phát triển tại địa điểm mới cho Cộng tác viên và Đại lý trên toàn kênh phân phối tối thiểu 3 tháng và tối đa không quá 6 tháng.

Câu hỏi thường gặp (Q&A)

Sau khi hai bên ký Hợp đồng, Quý Cộng tác viên và Đại lý sẽ được đưa vào danh sách ưu đãi của Nhà phân phối, được hưởng các chính sách dành cho đại lý của Nhà phân phối.

Quý Cộng tác viên và Đại lý thanh toán 100% trước khi nhận được mã giao hàng.

Quý Cộng tác viên và Đại lý tự quản lý Khu vực đã được đăng ký với Nhà phân phối, tự mở rộng phát triển khách hàng và phát triển thị trường.

Chủ động xây dựng mạnh mạng lưới bán hàng cung cấp sản phẩm của mình bằng các hình thức, hoạt động lành mạnh, thể hiện tính chuyên nghiệp.

Các Cộng tác viên và Đại lý mở rộng chi nhánh tại các địa điểm mới sẽ được Nhà sản xuất/ Nhà phân phối hỗ trợ tối đa đồng thời được bảo vệ tối đa trên toàn hệ thống theo nguyên tắc đầu tiên, Cộng tác viên và Đại lý xây dựng kế hoạch phát triển của mình và thông báo địa điểm muốn phát triển về cho Nhà sản xuất/ Nhà phân phối để được bảo vệ trên toàn hệ thống nhằm tránh cạnh tranh không lành mạnh giữa các Cộng tác viên và Đại lý.

599.000 đồng cho một lớp và cho một năm dùng sản phẩm (599.000 đồng/ năm/ lớp/người sử dụng);

Hàng tháng, từ ngày 01 đến ngày 05 của tháng dương lịch, Bên nhận tiền phải thông báo cho Bên kia về doanh thu bằng văn bản chi tiết và đảm bảo tính trung thực trong quá trình kê khai. Nếu Bên không nhận tiền từ bán sản phẩm VietE phát hiện Bên nhận tiền không trung thực về doanh thu hàng tháng thì Bên không nhận tiền có quyền tạm dừng hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng nhượng quyền thương mại này mà không phải báo trước và Bên vi phạm phải bồi thường thiệt hại cho Bên kia với mức 30% giá trị của bản Hợp đồng này.